Chcem venovať celý strom niekomu ako dar alebo na pamiatku

Orientačný náklad na jeden veľký strom navyše je 700 € (suma pokrýva sadbový materiál, odbornú výsadbu a starostlivosť a novo zasadený strom v období troch rokov).

Vyplňte formulár a Vaše kontaktné údaje. My sa Vám ozveme a prekonzultujeme s Vami možnosti darcovstva.

Ak darujete strom, dostanete od nás rámované potvrdenie o darovaní stromu s Vaším menom a menom obdarovaného
a tričko 10 000 stromov.