Spravme Bratislavu

zelenšou a príjemnejšou

pre život

O projekte

Bratislava potrebuje viac stromov v parkoch, ale aj priamo v uliciach, kde teraz chýbajú. Stromy v lete chránia naše ulice pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. Ulice so stromami sú krajšie a jednoducho sa v nich cítime príjemnejšie. Zeleň je preto jednou z našich najdôležitejších priorít.

Hlavné mesto pracuje v rámci projektu 10 000 stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín. Od roku 2019 sme vysadili 745 stromov, čo je viac ako sa mestu podarilo vysadiť spolu počas predošlých štyroch rokov. V takomto nasadení chce Bratislava pokračovať. Do roku 2022 je cieľom vysadiť v Bratislave 10 000 stromov navyše a vytvoriť 3 nové mestské aleje.

Podporiť krajšiu, zelenšiu a v lete menej prehriatu Bratislavu môžete teraz aj vy. Hľadáme partnerov z radov firiem, inštitúcií, organizácií a komunít a rovnako vyzývame aj obyvateľky a obyvateľov, ktorí sa chcú zapojiť do projektu 10 000 stromov. Prispieť môžete finančne alebo tak, že sa aktívne zapojíte do ich sadenia na jeseň 2020. Pomôžete ale aj tým, že budete šíriť informácie o tom, aké sú stromy pre Bratislavu dôležité.

Vysadené v roku 2020

Cieľ vysadiť v roku 2020

Vysadené od roku 2019

Cieľ vysadiť celkovo

Ako sa môžete zapojiť?

Zasaďme v Bratislave ešte viac nových stromov! Hľadáme partnerov z radov firiem, inštitúcií, organizácií a komunít ako aj obyvateľky a obyvateľov, ktorí sa chcú zapojiť do projektu 10 000 stromov.

Ako sa môžu zapojiť 
firmy
 a inštitúcie

Podporte sadenie na ucelenej ploche

Na viacerých miestach v Bratislave máme príležitosť vytvoriť nové plochy stromov. Staňte sa naším partnerom, ktorý nám pomôže zabezpečiť kvalitný materiál na výsadbu, prípadne sa zapojí do výsadby a bude podporovať starostlivosť o novovysadené stromy. 

Podporte jeden konkrétny strom

Sú miesta, kde do existujúcich stromoradí či pôvodných stromových jám chýba jeden strom alebo niekoľko stromov. Staňte sa naším partnerom, ktorý podporí konkrétny strom – pomôže zabezpečiť materiál na výsadbu a podporí starostlivosť o novovysadený strom. 

Podporte projekt 10 000 stromov všeobecne

Projekt 10 000 stromov podporuje výsadbu aj na menej viditeľných pozemkoch, ktoré nie sú vlastnené mestom, napríklad mestské časti, školy, vnútrobloky. Ide o nemenej prínosné stromy. Finančná podpora partnerov umožní vysadiť stromy navyše.

Ako sa môžu zapojiť jednotlivci

Poskladajme sa na viac stromov pre Bratislavu

Prispejte ľubovoľnou sumou na to, aby sme v Bratislave vysadili viac stromov. Vysadené stromy budú označené ako súčasť 10 000 stromov a podporovatelia budú uvedení na webovej stránke a spoločnej tabuli v Horskom parku.  

Strom do môjho okolia

Podporte výsadbu konkrétnych stromov vo svojom okolí a preberte spoluzodpovednosť za ich starostlivosť. Mesto Bratislava poskytne odborné poradenstvo pri výbere vhodných stromov a zabezpečení výsadby. 

Strom ako dar

Darujte strom k životnému jubileu, mimoriadnej príležitosti alebo na pamiatku blízkeho človeka. Váš dar bude darom nielen jednotlivcovi, ale aj celému mestu. Vysadený strom bude označený ako súčasť 10 000 stromov s uvedením darcu aj obdarovaného. 

Prečo potrebujeme stromy v Bratislave?

Stromy v lete zmierňujú horúčavy

Ovplyvňovanie mikroklímy závisí aj od množstva vysadených stromov. V lete stromy poskytujú tieň a ochladzujú svoje okolie lepšie a efektívnejšie než akékoľvek klimatizačné zariadenie. 

Stromy vytvárajú krajšie a príjemnejšie prostredie

Okrem toho, že stromy skrášľujú mestá a verejné priestranstvá, zlepšujú životné prostredie a vytvárajú aj prirodzenú scenériu, ktorá nás dokáže upokojiť a zlepšiť náladu. Jednoducho sa pri nich cítime príjemnejšie.

Stromy znižujú hluk

Stromy a kríky pôsobia aj ako protihluková bariéra. Pás stromov širokých 10 m znižuje hluk o 1 – 6 dB.

Stromy zlepšujú ovzdušie

Zároveň stromy pôsobia ako filter viažuci prach, oxidy síry a dusíka, oxid uhoľnatý a iné škodliviny v ovzduší. V mestách zachytávajú listnaté stromy až 27 % a ihličnaté 28 % prachu.

Stromy zmierňujú následky prívalových dažďov

Stromy zadržiavajú počas prudkých dažďov vodu v okolí a predchádzajú tak záplave ulíc. Stromy svojimi koreňmi viažu vodu v pôde. Fungujú ako špongia, vodu pri daždi naviažu a potom pomaly opäť vypúšťajú.

Stromy zvyšujú biodiverzitu

Stromy v meste znamenajú pre nás viac kontaktu s prírodou, pretože prinášajú so sebou rôzne podoby života – vtáky, cicavce, hmyz…

Aké stromy sadíme v Bratislave?

Dub letný

Quercus robur „Fastigiata Koster“ 

Tento strom je čiastočne neopadavý, úplne mrazuvzdorný a nenáročný na pestovanie a starostlivosť. Má podlhovasté zvlnené laločnaté tmavozelené listy a v staršom veku zvráskavenú kôru. Táto odroda je vďaka svojmu úzkemu tvaru vhodná nielen do parkov a záhrad, ale aj na výsadbu stromoradia.  

Lieska opadavá

Corylus colurna

Tento jednodomý, opadavý, nevysoký strom pochádza z juhovýchodnej Európy, Kaukazu a juhozápadnej Ázie. Hodí sa do suchého mestského prostredia, kde sa vysádza buď ako solitér či v lemoch pozdĺž ciest a tiež na spevnenie svahov.  

Gledíčia trojtŕňová - Gleditsia triacanthos ´Skyline´

Gledíčia trojtŕňová Skyline

Gleditsia triacanthos „Skyline“ 

Tento opadavý strom široko okrúhleho tvaru, s otvorenou, širokou korunou a mierne prevísajúcimi konármi je beztŕňový. Dobre rastie na slnečnom stanovišti vo všetkých typoch pôd a je úplne mrazuvzdorný. Krášli mestské priestranstvá svojím elegantným olistením.

Gledíčia trojtŕňová - Gleditsia triacanthos ´Sunbrust´

Gledíčia trojtŕňová Sunburst

Gleditsia triacanthos „Sunbrust“

Tento stredne vysoký strom je pôvodom zo Severnej Ameriky. Jej opadavé listy majú až 20 cm a pripomínajú list paprade. Koruna je elegantná, redšia. Keďže dobre odoláva znečisteniu, je veľmi vhodná na výsadbu stromoradí, na parkoviská či do mestských záhrad.

Zelkova pílovitá Fastigiata - Zelkova serrata ´Fastigiata´

Zelkova pílovitá Fastigiata

Zelkova serrata „Fastigiata“

Tento strom veľmi dobre znáša mestské prostredie, nie je náchylný na poškodenie mrazom a napáda ho len veľmi málo škodcov. Je to drevina stĺpovitého rastu, ktorá je vhodná do úzkych priestorov.

Jaseň štíhly - Fraxinus excelsior „Fastigiata Pyramidalis“

Jaseň štíhly

Fraxinus excelsior „Fastigiata Pyramidalis

Tento listnatý strom z čeľade olivovité sa vyskytuje na Slovensku prevažne v nížinách a výrazne je zastúpený najmä v dunajských lužných lesoch. Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Je to drevina stĺpovitého rastu, odolná voči suchu a vhodná do úzkych priestorov.

Jaseňovec metlinatý Fastigiata (stĺpovitý)

Koelreuteria panniculata „Fastigiata“

Tento stredne veľký okrasný strom do tieňa dorastá do výšky a šírky asi 9 m. Na jar zaujme svojimi žltými kvetmi. Pre svoju odolnosť voči suchu je vhodný na mestskú výsadbu ako solitér alebo ako kvalitný okrasný strom.  

Muchovník Lamarckov Ballerina

Amelanchier lamarckii „Ballerina“

Tento veľmi pekný severoamerický ker alebo malý strom je atraktívny počas všetkých ročných období. Táto nižšia drevina so vzpriamenými kmienkami je ideálnou solitérnou rastlinou pre záhon pozostávajúci z krov alebo zmiešaných rastlín či už na slnku alebo v polotieni.