Spravme Bratislavu

zelenšou a príjemnejšou

pre život

stromov navyše vysadených od roku 2019

Cieľ vysadiť celkovo stromov

stromov navyše vysadených od roku 2019

hodnotných drevín navyše - celkový cieľ

O iniciatíve

Bratislava potrebuje viac stromov a kríkov v parkoch, ale aj priamo v uliciach, kde teraz chýbajú.

Dreviny v lete chránia naše ulice pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. Ulice so stromami sú krajšie a jednoducho sa v nich cítime príjemnejšie. Zeleň je preto jednou z našich priorít.

Hlavné mesto pracuje v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín. Od roku 2019 sme už vysadili 1 016 stromov, 271 stromov v rámci náhradnej výsadby a 745 stromov navyše, čo je viac ako sa mestu podarilo vysadiť spolu počas predošlých štyroch rokov

V roku 2015 to bolo 234, v 2016 335, v 2017 len 83 a v 2018 vysadilo mesto 128 stromov. Chceme ísť oveľa ďalej, preto sme si dali cieľ do roku 2022 vysadiť na území Bratislavy 10 000 stromov a kríkov.

Podporiť krajšiu, zelenšiu a v lete menej prehriatu Bratislavu môžete teraz aj vy. Hľadáme partnerov z radov firiem, inštitúcií, organizácií a komunít a rovnako pozývame aj obyvateľky a obyvateľov, ktorí sa chcú zapojiť do iniciatívy 10 000 stromov.

10 000 stromov môžete podporiť darom na vysadenie ešte viac stromov alebo sa môžete na jeseň 2020 zapojit do sadenia!

Pomôžete ale aj tým, že budete vysvetľovať ľuďom vo svojom okolí, aké sú stromy pre Bratislavu dôležité.

Vysadené 2019

stromov navyše

kríkov navyše

Vysadené 2020

stromov navyše (celkový cieľ na 2020: 1 000 stromov)

kríkov navyše

Ako sa môžete zapojiť?

Zasaďme v Bratislave ešte viac nových stromov! Hľadáme partnerov z radov firiem, inštitúcií, organizácií a komunít ako aj obyvateľky a obyvateľov, ktorí podporia iniciatívu10 000 stromov.

Ako sa môžu zapojiť 
firmy
 a inštitúcie

Podporte konkrétny strom alebo plochu

Sú miesta, kde do existujúcich stromoradí či pôvodných stromových jám chýba jeden strom alebo niekoľko stromov. Staňte sa naším partnerom, ktorý podporí konkrétny strom alebo plochu – pomôže zabezpečiť materiál na výsadbu a podporí starostlivosť o novovysadený strom. 

Viac informácií

Vysadené stromy budú označené ako súčasť 10 000 stromov aj s uvedením partnera. Orientačný náklad na jeden veľký strom navyše je 700 € (suma pokrýva sadbový materiál, odbornú výsadbu a starostlivosť a novo zasadený strom v období troch rokov). Mesto má pripravené desiatky plôch na výsadbu po celom meste. 

Podporte projekt 10 000 stromov všeobecne

Projekt 10 000 stromov podporuje výsadbu aj na menej viditeľných pozemkoch, ktoré nie sú vlastnené mestom, napríklad mestské časti, školy, vnútrobloky. Ide o nemenej prínosné stromy. Finančná podpora partnerov umožní vysadiť stromy navyše.

Viac informácií

Partneri, ktorí podporia projekt 10 000 stromov bez špecifikácie konkrétnych podporených stromov budú uvedení na webovej stránke a spoločnej tabuli v Horskom parku. 

Ako sa môžu zapojiť jednotlivci

Prispejte na viac stromov pre Bratislavu ľubovoľnou čiastkou

Prispejte ľubovoľnou sumou na to, aby sme v Bratislave vysadili ešte viac stromov, než dokáže zafinancovať mestský rozpočet. Vysadené stromy budú označené ako súčasť 10 000 stromov.  

10000 stromov-formular5

Venujte niekomu celý strom ako dar alebo na pamiatku

Darujte strom k životnému jubileu, mimoriadnej príležitosti alebo na pamiatku blízkeho človeka. Váš dar bude aj darom celému mestu. Vysadený strom bude označený ako súčasť 10 000 stromov s uvedením darcu aj obdarovaného.

Viac informácií

Orientačný náklad na jeden veľký strom navyše je 700 € (suma pokrýva sadbový materiál, odbornú výsadbu, starostlivosť a novo zasadený strom v období troch rokov) 

Prečo potrebujeme stromy v Bratislave?

slnko

V lete zmierňujú horúčavy

Ovplyvňovanie mikroklímy závisí aj od množstva vysadených stromov. V lete stromy poskytujú tieň a ochladzujú svoje okolie lepšie a efektívnejšie než akékoľvek klimatizačné zariadenie. 

krása

Vytvárajú krajšie a príjemnejšie prostredie

Okrem toho, že stromy skrášľujú mestá a verejné priestranstvá, zlepšujú životné prostredie a vytvárajú aj prirodzenú scenériu, ktorá nás dokáže upokojiť a zlepšiť náladu. Jednoducho sa pri nich cítime príjemnejšie.

Znižujú hluk

Stromy a kríky pôsobia aj ako protihluková bariéra. Pás stromov širokých 10 m znižuje hluk o 1 – 6 dB.

Strom

Zlepšujú ovzdušie

Zároveň stromy pôsobia ako filter viažuci prach, oxidy síry a dusíka, oxid uhoľnatý a iné škodliviny v ovzduší. V mestách zachytávajú listnaté stromy až 27 % a ihličnaté 28 % prachu.

Zmierňujú následky prívalových dažďov

Stromy zadržiavajú počas prudkých dažďov vodu v okolí a predchádzajú tak záplave ulíc. Stromy svojimi koreňmi viažu vodu v pôde. Fungujú ako špongia, vodu pri daždi naviažu a potom pomaly opäť vypúšťajú.

Zvyšujú biodiverzitu

Stromy v meste znamenajú pre nás viac kontaktu s prírodou, pretože prinášajú so sebou rôzne podoby života – vtáky, cicavce, hmyz…

Aké stromy sadíme v Bratislave?

Dub letný

Quercus robur “Fastigiata Koster” 

Tento strom je čiastočne neopadavý, úplne mrazuvzdorný a nenáročný na pestovanie a starostlivosť. Má podlhovasté zvlnené laločnaté tmavozelené listy a v staršom veku zvráskavenú kôru. Táto odroda je vďaka svojmu úzkemu tvaru vhodná nielen do parkov a záhrad, ale aj na výsadbu stromoradia.  

Lieska opadavá

Corylus colurna

Tento jednodomý, opadavý, nevysoký strom pochádza z juhovýchodnej Európy, Kaukazu a juhozápadnej Ázie. Hodí sa do suchého mestského prostredia, kde sa vysádza buď ako solitér či v lemoch pozdĺž ciest a tiež na spevnenie svahov.  

Gledíčia trojtŕňová - Gleditsia triacanthos ´Skyline´

Gledíčia trojtŕňová Skyline

Gleditsia triacanthos “Skyline” 

Tento opadavý strom široko okrúhleho tvaru, s otvorenou, širokou korunou a mierne prevísajúcimi konármi je beztŕňový. Dobre rastie na slnečnom stanovišti vo všetkých typoch pôd a je úplne mrazuvzdorný. Krášli mestské priestranstvá svojím elegantným olistením.

Gledíčia trojtŕňová - Gleditsia triacanthos ´Sunbrust´

Gledíčia trojtŕňová Sunburst

Gleditsia triacanthos “Sunbrust”

Tento stredne vysoký strom je pôvodom zo Severnej Ameriky. Jej opadavé listy majú až 20 cm a pripomínajú list paprade. Koruna je elegantná, redšia. Keďže dobre odoláva znečisteniu, je veľmi vhodná na výsadbu stromoradí, na parkoviská či do mestských záhrad.

Zelkova pílovitá Fastigiata - Zelkova serrata ´Fastigiata´

Zelkova pílovitá Fastigiata

Zelkova serrata “Fastigiata”

Tento strom veľmi dobre znáša mestské prostredie, nie je náchylný na poškodenie mrazom a napáda ho len veľmi málo škodcov. Je to drevina stĺpovitého rastu, ktorá je vhodná do úzkych priestorov.

Jaseň štíhly - Fraxinus excelsior „Fastigiata Pyramidalis“

Jaseň štíhly

Fraxinus excelsior „Fastigiata Pyramidalis

Tento listnatý strom z čeľade olivovité sa vyskytuje na Slovensku prevažne v nížinách a výrazne je zastúpený najmä v dunajských lužných lesoch. Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Je to drevina stĺpovitého rastu, odolná voči suchu a vhodná do úzkych priestorov.

Jaseňovec metlinatý Fastigiata (stĺpovitý)

Koelreuteria panniculata “Fastigiata”

Tento stredne veľký okrasný strom do tieňa dorastá do výšky a šírky asi 9 m. Na jar zaujme svojimi žltými kvetmi. Pre svoju odolnosť voči suchu je vhodný na mestskú výsadbu ako solitér alebo ako kvalitný okrasný strom.  

Muchovník Lamarckov Ballerina

Amelanchier lamarckii “Ballerina”

Tento veľmi pekný severoamerický ker alebo malý strom je atraktívny počas všetkých ročných období. Táto nižšia drevina so vzpriamenými kmienkami je ideálnou solitérnou rastlinou pre záhon pozostávajúci z krov alebo zmiešaných rastlín či už na slnku alebo v polotieni.  

Často kladené otázky

Prečo jeden strom stojí 700 €? Z čoho sa táto suma skladá a čo zahŕňa?

Náklady na výsadbu jedného vzrastlého stromu vrátane trojročnej povýsadbovej starostlivosti, predstavujú pre nás výdavok vo výške okolo 700 eur. Táto suma zahŕňa konkrétne nákup zavlažovacieho vaku a listnatého stromu s obvodom 22 – 24 cm, sadbový materiál, odbornú výsadbu, údržbu zálievkovej misy a zalievanie 3-5 krát za mesiac počas troch rokov. 

Ako sa môžem do iniciatívy zapojiť nefinančne?

Do iniciatívy 10 000 stromov bude možné zapojiť sa i formou aktívnej účasti na výsadbe stromov. Kvôli epidemiologickej situácii bohužiaľ nemôžeme do výsadby na jeseň 2020 zapojiť dobrovoľníčky a dobrovoľníkov. Avšak veríme, že počas jarnej výsadby budúci rok sa už bude môcť zapojiť každý, kto bude mať chuť pomôcť zazelenať Bratislavu!

Je možné, aby bol darovaný strom vysadený na konkrétnom mieste, napríklad na obľúbenom mieste darcu alebo v okolí jeho domu?

Plochy vhodné na výsadbu vyberajú pracovníci Oddelenia tvorby mestskej zelene (krajinní architekti). Na sadenie vybera plochyzohľadňujúce podzemné inžinierske siete a majetkové vzťahy, ktoré sa následne ponúknu darcom. 

Výber plôch na tento rok je uzavretý a nájdete ho na: 

https://magba.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=de4869c2c63f41a7be5bb16c861b6ce8 

Je možné, aby si jednotlivec vysadil strom sám, namiesto toho, aby poslal príspevok za strom mestu?

V prípade, že ste vlastníkom pozemku, môžete si samozrejme na ňom vysadiť svoj strom. Na cudzích pozemkoch je možné sadiť stromy len so súhlasom vlastníka. Na mestských pozemkoch máme prioritu sadiť vzrastlé, niekoľkoročné stromy s obvodom kmeňa 22  24 cm. Takéto sadenice stromov vážia často i viac ako 150 kg, preto je manipulácia s nimi náročná a nechávame ju na odborného dodávateľa, ktorý sa stará o mestskú zeleň. 

Kto rozhoduje o tom, kde sa aký druh stromu vysadí? Je možné si konkrétny druh stromu pri darovaní mestu ľubovoľne zvoliť?

Pre Bratislavu bolo krajinnými architektmi vybraných približne 40  rôznych druhov drevín. Každá lokalita určená na výsadbu stromov v danej mestskej časti má však iné krajinné a pôdne podmienky, ktoré sú individuálne vhodné pre rôzne druhy drevín, preto výber konkrétneho druhu stromu vhodný pre konkrétnu lokalitu nechávame na našich odborníkov zo sekcie životného prostredia. 

Kto sa o novo zasadené stromy bude starať? Zabezpečí mesto, aby po zasadení nevyschli?

O všetky novovysadené stromy sa počas troch rokoch bude pravidelne starať mesto. Starostlivosť zahŕňa monitoring stavu zasadeného stromu, údržbu zálievkovej misy a pravidelnú závlahu 3 – 5 krát do mesiaca.  Po troch rokoch by mal byť strom zakorenený natoľko, že už by mal prežiť bez ďalšej starostlivosti. 

V prípade, že zasadený strom vyschne, mesto je povinné ho nahradiť mimo vegetačného obdobia, teda na jar alebo na jeseň. Mnohé novovysadené stromy sa však sfarbia na jeseň do žltohneda, čím evokujú dojem, že sú vyschnuté. Nie je to však pravda, stromy sa tak sfarbujú preto, lebo sa pripravujú na vegetačný režim počas zimy. 

Prečo mesto sadí nové stromy, namiesto toho, aby radšej investovalo do zvýšenej starostlivosti o tie existujúce?

Okrem toho, že sa hlavné mesto rozhodlo sadiť viac stromov, zároveň aj viac investuje do zvýšenej starostlivosti o existujúcu zeleň a to finančne, ako aj posilnením ľudských zdrojov na sekcii životného prostredia.