Jednorazový príspevok

Chcem sa poskladať na stromy v Bratislave
ľubovoľnou čiastkou jednorazovým príspevkom

  • 5 €
  • 10 €
  • 20 €
  • 30 €
  • 50 €
  • 100 €
  • 250 €
  • Áno
  • Nie
Zrušiť výber
Ak prispejete sumou nad 50 EUR, pošleme Vám stromodmenu v podobe pohľadnice 10 000 stromov

Ak prispejete sumou nad 100 EUR, pošleme Vám stromodmenu v podobe trička 10 000 stromov