Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Logo

Prosím vyplnte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.

Súhlasím so zverejnením v zozname darcov (partnerov)

Mesto Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava


info@bratislava.sk+421 259 356 111